Difenoconazole

Kính chào quý khách đến tham khảo sản phẩm của bên mình!

Difenoconazole

Difenoconazole 250g / l EC

Difenoconazole 10% WDG

Difenoconazole 40% SC

Difenoconazole 3% + Carbendazim 27% SC

Difenoconazole 15% + Pyraclostrobin 15% SC

Difenoconazole 20% + Trifloxystrobin 20% SC

Difenoconazole 150G / L + Propiconazole 150G / L EC


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi