Emamectin Benzoate

Kính chào quý khách đến tham khảo sản phẩm của bên mình!

Emamectin Benzoate

Emamectin benzoat 70% TC 95% TC

Emamectin benzoat 1,9% EC

Emamectin benzoat 5,7% WDG 5% SG

Emamectin benzoat 3% + Indoxacarb 11% SC

Emamectin benzoat 1% + Lufenuron 4% SC

Emamectin benzoat 5% + Lufenuron 40% WDG

Emamectin benzoate20g / L + Lufenuron 80g / L EC


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi